Revitalizace a výstavba

Revitalizace budov

Pojmem revitalizace rozumíme soubor komplexních úprav na stavbách, zejména bytových domů, vedoucí k podstatnému zvýšení životní úrovně.

Důvody, proč revitalizovat:

  • Výrazné snížení energetické náročnosti budovy
  • Zlepšení protihlukových vlastností domu
  • Prodloužení životnosti domu
  • Zvýšení estetické úrovně domu a jeho funkčního řešení
  • Okamžité zvýšení tržní ceny domu – bytové jednotky
  • Omezení tvorby plísní, snížení rizika kondenzace
  • Zvýšení odolnosti proti povětrnostním vlivům
  • Razantní zlepšení celkového technického stavu budovy
  • Zlepšení komfortu bydlení

Samozřejmostí je neustálá komunikace se zákazníkem tak, aby dílo bylo provedeno kvalitně, včas a k plné spokojenosti zákazníka.


PROBÍHAJÍCÍ REALIZACE

Oprava těžní budovy s těžní věží větrní jámy Alexander č.2

Oprava těžní budovy s těžní věží větrní jámy Alexander č.2

Rekonstrukce budovy těžní věže a historické fasády5.12.2015 - 30.11.20165.12.201530.11.2016

Další realizace