O společnosti Ekofas

Firma EKOFAS spol. s r.o. byla založena dne 9. prosince 1993 zápisem do obchodního rejstříku u Okresního soudu v Ostravě po předchozím marketingovém průzkumu trhu v oblasti čistění fasád. V průběhu r. 1994 společnost zakoupila nejmodernější zařízení na činnost čistění fasád, čímž mohla poskytovat a poskytuje dodnes komplexní služby v oblasti čistění fasád včetně jejich oprav.

Vzhledem k plné vytíženosti a prosperitě firmy mohla tato v r. 1996 zakoupit vlastní objekt v Ostravě-Vítkovicích, který byl přebudován na sídlo firmy. Ve stejném roce byla uzavřena smlouva o výhradním zastoupení pro Českou i Slovenskou republiku německého koncernu ILKA Chemie GmbH pro použití a prodej chemie na čistění povrchů a konzervace.

Od roku 1995 se rovněž průběžně rozvíjí stavební činnost, a to převážně v oblasti rekonstrukcí, štukatérských prací a novostaveb. Pro vysokou kvalitu naší práce nyní firma provádí taktéž zakázky na základě výběrového řízení pro veřejný i soukromý sektor v našem regionu. Provádíme i značně členité štukové fasády s množstvím štukatérských prvků, které jsme schopni doplnit na fasádu i na základě fotografické dokumentace (v případě chybějící projektové dokumentace). Při složitějších historických fasádách je část štukatérských prvků vyráběna našimi štukatéry ve štukatérské dílně. Při provádění těchto fasád úzce spolupracujeme se zástupci NPÚ v Ostravě.

V roce 1997 se stal jediným společníkem firmy a zároveň jejím jediným jednatelem ing. Roman Beránek.

V průběhu roku 2002 firma rozšířila svou specializaci rovněž na zateplování fasád kontaktními zateplovacími systémy včetně regenerace panelových domů. Používáme pouze kvalitní certifikované zateplovací systémy. Současně jsme schopni zajistit měření a vyhodnocení stavby z hlediska úniku tepla pomocí infrakamery, energetické audity a vyhodnocení zateplení pro účely státních dotací.

V prosinci roku 2003 byla firma certifikována společností SGS pro mezinárodní normu ISO 9001:2000, v roce 2006 byla certifikována normou ISO 14001:2004 a v srpnu roku 2010 byla certifikována normou ISO 18001:2007.

Fa EKOFAS spol. s r.o. zaměstnává kvalifikované zaměstnance, kteří se specializují na stavební realizace a obor čistění. Disponuje veškerým technickým vybavením, potřebným k provádění staveb i čistění. Je moderní stabilizovanou společností, jejíž prvořadým cílem je vysoká kvalita prováděných prací a aktivní spolupráce s investory. Samozřejmostí je při vyvíjení činnosti ochrana životního prostředí. Nezapomíná ani na neziskové organizace či aktivity formou sponzorských darů (tělovýchova, zdravotně postižení, kultura apod.)

Ing. Roman Beránek
jednatel společnosti

PROBÍHAJÍCÍ REALIZACE

Hlavní třída Ostrava - Poruba

Hlavní třída Ostrava - Poruba

Oprava fasád souboru domů na Hlavní třídě v Ostravě - Porubě1.6.2015 - 31.7.20161.6.201531.7.2016

Další realizace