Fasády domů

ILKA chemie

ILKA chemie Pod tímto označením se nachází vysoce účinné výrobky pro čištění fasád z různých materiálů, prostředky pro odstraňování graffiti a mnoho dalších čistících a ochranných výrobků použitelných v oblasti stavebnictví, průmyslu a služeb.
Společnost EKOFAS s.r.o. je výhradním obchodním zástupcem těchto výrobků pro celou ČR a SR.

ILKA - Steinreiniger S
Čistící koncentrát pro fasády z přírodního kamene.
Čistí a rozpouští atmosférická znečištěni. Tuky, oleje, rez, vosk a ztvrdlé nánosy organického a anorganického druhu. Povrchově aktivní látky jsou biologicky odbouratelné a kyselé substance se neutralizuji obsahem vápníku kamene.
Plochy dobře namočit a nanést kartáčem nebo stříkacím přístrojem ILKA S. Krátce nechat působit a překartáčovat a opláchnout studenou vodou. U vysokotlakého čističe a parního přístroje odpadá mechanické ošetření.

ILKA-SZ
Speciální čistič pro slínek, beton, přírodní a umělý kámen.
Rozpouští a odstraňuje rychle špínu, cementové a vápenné filmy, výkvěty na betonu a skvrny od malty, na hliněném zboží a slínku, přírodní a umělý kámen (u broušeného materiálu provést předpokus, není vhodný pro mramor). K čištění omítky a betonu: působí žíravě, proto chránit kov, lak atd. tukem. Vyhýbat se vniknutí do očí. Dbát ochranných předpisů při použití kyselin.
Nastříkat ILKA-SZ stříkací lahví, při mírném čištění navlhčit předtím plochy vodou, nechat působit, dobře opláchnout vodou, při ztvrdlých znečištěních opakovat ošetření (postup). Dle stupně znečištění je možno zředit dle potřeby vodou. Pozor, žíravé!

ILKA - Steinreiniger FS
Čistící koncentrát pro pískovec a slínkové fasády (vázající kyselinu fluorovodíkovou).
Rozpouští nejodolnější a ztvrdlé atmosférické usazeniny organického a anorganického druhu.
Dobře předvlhčit plochy, čistič FS podle znečištění nanést ve zředěné formě. Krátce nechat působit, omýt vodou a kartáčem. Při použití vysokotlakého přístroje odpadá mechanické zpracování.

ILKA - Steinreiniger FSV
Čisticí koncentrát pro pískové a slínkové fasády (vázající kyselinu fluorovodíkovou).
Rozpouští nejodolnější a jiné ztvrdlé atmosférické nánosy organického a anorganického druhu.
Plochy dobře předvlhčit, čistič FSV nanést podle znečištění v zředěné formě. Nechat krátce působit, Omýt vodou a kartáčem. Při použití vysokotlakých přístrojů odpadá mechanické zpracování.

ILKA - Steinreiniger FSV 5
Čistící koncentrát na pískovec a slínkové fasády (vázající kyselinu fluorovodíkovou).
Rozpouští nejodolnější a jiné ztvrdlé atmosférické usazeniny organického a anorganického druhu, jako síru a saze. Plochy dobře předvlhčit. Čistič kamene FSV 5 nanést dle znečištění ve zředěné formě. Krátce nechat působit, omýt vodou a kartáčem. Při použití vysokotlakých aparátů odpadá mechanické čištění.

ILKA - Steinreiniger A
Čistič A rozpouští a odstraňuje oleje, tuk, znečištění, saze jakož i jiné ztvrdlé usazeniny. Smáčedla a aktivní substance v čističi kamene A jsou biologicky odbouratelné. Neutralizace není potřebná. Čistit A může být zpracován v každém poměru se studenou či teplou vodou, také v pracích zařízeních a vysokotlakých čističkách. Podle stupně znečištění nechat působit 10 až 20 minut, závěrem ostříkat silným proudem vody.

ILKA - Steinreiniger - Bio
Speciální čistič fasád pro minerální omítky a omítky ze syntetické pryskyřice, vhodný pro parní tryskací přístroje a přístroje vysokotlaké.Tento nový čistič omítek ILKA-Bio odstraňuje s dobrým hloubkovým účinkem pevná a ztvrdlá znečistění jako olej, saze, plíseň, kalový povlak, vosk a jiné atmosférické znečištění na fasádách s minerálními omítkami, s omítkami ze syntetické pryskyřice, jakož i barvou.Čistič omítek ILKA-Bio se nanáší štětkou, kartáčem či tryskacím přístrojem čistý, nebo zředěný. Po krátkém působení 10-15 min. umýt silným proudem vody nebo vysokotlakým přístrojem.

ILKA - Hallen - u. Fliesenreiniger
Čistící koncentrát pro mycí linky, keram. dlaždice atd.
Čistí a rozpouští znečištění jako vápno, olej, tuky, rez, vosk na keram. materiálu, betonu atd.
Plochy dobře předvlhčit, čistič ILKA nanést kartáčem nebo stříkacím přístrojem. Nechat krátce působit, překartáčovat a opláchnout studenou vodou.

ILKA - Neutralisator-S
Neutralizuje alkalicky čištěné kamenné fasády
Po očištění fasád z různých druhů kamene, vázajícího vápník, jako mramor, terazzo, traventin, lasturnaté vápno, omítka, vápenopískovcová cihla, betonové tvárnice, které byly očištěny čističem kamene ILKA, můžou vznikat v jistých případech a obzvlášť při nedodržení doporučených pracovních postupů takzvané výkvěty.
ILKA- Neutralisator-S se nanáší štětkou, kartáčem nebo stříkacím přístrojem a ředí se vodou nejvýše 1:10. Po krátkém působení 6-10 minut omýt prudkým proudem čisté a studené vody nebo vysokotlakým přístrojem. Nepoužívat na glazurované, leštěné nebo broušené kamenné plochy.

ILKA-Neutralisator-A
Neutralizuje kyselé čištěné kamenné fasády.
Po očištění fasád z pískovce a slínku, pálené cihly, fasád z původního a umělého kamene, které byly otištěny čističem ILKA FSV, FSV 5 můžou vznikat v určitých případech a obzvlášť při zanedbání doporučených pracovních postupů takzvané výkvěty.
ILKA- Neutralisator A se nanáší štětkou, kartáčem nebo stříkacím přístrojem, čistý nebo zředěný s vodou, nejvýše v poměru 1:10. Po krátkém působení 8-15 minut omýt silným, čistým a studeným proudem vody nebo vysokotlakým přístrojem.

ILKA-Alu-Rein M
Speciální čistič pro elox a hliník.
K čištění anodově - oxydovaných povrchů a hliníkových slitin na stavbě. Zvlášť dobrých odmaštění znečištění vázajících tuk a olej.
Speciální čistič na fasády a jiné stavební části z eloxu a hliníku. Obsahuje vedle anionových-neionických tensidů a čistících slínek s vysokou rozpustností špíny a schopností disperze kompletního tvůrce pro zabránění tvorby povlaku. Mimoto obsahuje ochranné koloidy, stabilizační a disperzní látky pro odloučené znečištěné látky a korozní inhibitory k zabránění napadení eloxu a hliníku. Vedle dobrého čistícího účinku nebude elox a hliník při čištění napaden. Hodnota pH se nachází mezi 7,5 až 8 uvnitř směrného čísla centrály (středné) hliníku. Čistič se ředí vodou dle stupně znečištění. Dle stupně znečištěni zředit vodou, nanést a nechat krátce působit. Otřít utěrkou, Nylon-pad a podobné zvyšují čistící účinek. Na závěr dobře umýt vodou. K nanášení a mytí jsou vhodné i vysokotlaké přístroje. Závěrečné konzervace s Alu-fixem dá fasádě stejnoměrný vzhled. Alu-Fix tvoří ochranný film k obraně agresivních látek a znečištění.

ILKA-Alu-Fix
Konzervační prostředek s čistící silou
ILKA-Alu-Fix je kombinace konzervačních a aktivních čistících látek jemně dispersní, upravena do speciálního rozpouštědla. Alu-Fix odstraňuje olejová a tuková znečištění, jakou i nečistoty a usazeniny. Nanesený Alu-fixový film chrání hliníkové a kovové povrchy spolehlivě po dlouhou dobu.Alu-Fix k čištění se nanáší čistý, po krátké době otřít hadrem a kartáčem. Alu-Fix se ke konzervování nanáší stříkací pistolí, hadrem nebo štětcem. Závěrem se nechá usušit. Doba sušení asi 1 hodina.

ILKA - Salpetertod
Leptající preparát ke zničení výkvětů, povlaků zdí, ledku na zdivu, atd.
Rozpouští, ničí a odstraňuje rychle a bezvadně výkvěty všeho druhu, vápenné a cementové závoje, ledek, povlak zdiva, bakterie a houby na vlhkých a suchých betonových plochách a malbě v bytech, továrnách, stájích, cenných starých stavbách jako kostelích, zámcích, podpěrných zdech apod.
Plochy dále dýchají a mohou být, je-li to nutné, bezvadně omítnuty nebo tapetovány. Není vhodné pro sádru.
Nanést kartáčem nebo štětcem nebo nastříkat. Při jiných znečištěních opakovat ošetření po 1 hodině. Dobře opláchnout vodou.

ILKA-Alu-Rein S
Eloxal-čistící koncentrát (bez kyseliny chlorovodíkové)1 kyselý.
Bez námahy odstraňuje atmosférické znečištění na eloxovaných hliníkových fasádách. Přijímá tuk, špínu jako vápno, rez a okysličení hliníku z ušlechtilé oceli, chrómu, umělých hmot, dlaždic a kameniny. Není vhodný pro brunovaný elox.
Podle znečištěni se nanáší ILKA-AIu Rein S zředěn s vodou. Použitelné jsou taky vysokotlaká zařízení. Plochy předtím navlhčit. Po krátkém působení překartáčovat a vodou dobře opláchnout. Při použití vysokotlakých přístroje odpadá mechanické ošetření.

ILKA-Antigraffiti
ILKA-Antigrafiti je ochrana proti heslům, mazanicím na stěnách domů, panelácích a také dílech z přírodního a umělého kamene.
Ošetřovaný podklad má být usušen na vzduchu a má mít sací schopnost. ILKA-Antigraffiti může být také nanesen nátěrem nebo nastříkáním. Hydrofobní a olejofobní účinek vzniká (vyvíjí se) do 24 hodin. Povrch by měl být chráněn 1 den před deštěm. Kvůli event. barevným změnám je vždy záhodno provést zkušební plochu. Na této lze také vyzkoušet účinek výrobku.
Barevné mazanice na povrchu by měly být čištěny parním tryskacím přístrojem nebo vysokotlakým čističem s 80 - 130 bary. Po očištění a usušeni je opět potřebné další ošetření pomocí ILKA-Antigraffiti.

ILKA-Schaum-Lőser
Speciální rozpouštědlo na pěnu PU.
Čištěná místa tlustě natřít ILKA-PU-Pěna-rozpouštědlem. Po ca. 1 hodině umýt kartáčem a vodou. Při ztvrdlých nánosech nechat působit ca. 2 hodiny, pak umýt kartáčem a vodou. ILKA-PU-pěna-rozpouštěč nesmí být nanášen na laky, barvy a plexiskla. Tyto díly před použitím zakrýt. U umělých hmot je nutno učinit předpokus. ILKA-PU-pěna-rozpouštěč nenapadá kameny, umělé kameny, kovy, hliník, zinek, dřevo nebo sklo.

ILKA - Klinkeről
Slínkový olej
Prohlubuje (zintenzivňuje) barvy a strukturu slínku, hlíněných desek a cihlových dlaždic.
Plochy musí být čisté, suché a sání schopné. Cementový závoj a špínu odstranit předtím pomocí SZ. Slínkový olej nanést tence štětcem nebo hadrou a nechat vsáknout. U velmi porézního podkladu opakovat ošetřeni po několika dnech.

ILKA-MR- Z
Čistič strojů a rozpouštěč cementu pro veškerý průmysl. Úžasně účinný.
Čištění bez námahy, např. odstraňování olejů všeho druhu, mazacích a válcovacích olejů, zbytků nátěrů. Rychlé a důkladné čištění znečištění od oleje, tuku za přítomnosti písku, prachu, hlíny, vápna, cementu, malty atd. v rovněž ve spojeni s vlhkostí ve stavebním průmyslu a zemědělství. Zvlášť vhodný k péči dopravních vozidel ve stavebním průmyslu a zemědělských strojů, jako míchaček, omítacích strojů, bagrů, traktorů, jeřábů a řetězových pásů. Čištění stavebních částí, jako zaolejovaných, nebo znečištěných přívodních trubek a hrdel od cementu a kamene.
ILKR-MR-Z existuje jako koncentrát a proto je vysoce účinný! Na silně znečištěné části se výrobek nanáší štětcem, stříkáním, nebo je máčen. Nechat působit min. 30 minut, pak omýt vodou. U velmi silné špíny si pomoci kartáčem a čištění zopakovat. Po ošetření lehce kov nastříkat prostředkem MR-Z.

ILKA-Rosti
Tekutý odstraňovač rzi a konzervátor pro stroje, vozidla a nářadí
Zbavuje rzi až do pórů, pasivuje proti korozi, chrání proti podrezavění, zlepšuje záruku nátěru.
Listovou rez odstranit drátěným kartáčem nebo stěrkou. Póry rzi nastříkat nebo natřít dvakrát během 1 hodiny. Závěrem otřít hadrem, namočeným v ILKA-Rosti.
Před předtřením omýt vodou. Po usušení vznikne šedo-hnědý povlak, který zabrání dalšímu podrezavění, tvoří se dobrý soudržný základ pro konzervaci nebo lakování. Při rozptýlené rzi přetřít štětcem nebo nastříkat prostředek ILKA-Rosti, Cca 15 minut nechat působit a znovu umýt.
U chrómu nechat působit 10 minut, Umýt vodou a kapky setřít kůží.

ILKA-Rollo-Cleaner
Vodou rozpustitelný čistící výrobek s enormně rychlým hlubokým účinkem. Biologicky odbouratelný. Vodou rozpustitelný výrobek - zelená tekutina - čistič s emulzním účinkem, odpovídá detergenčnímu zákonu-bez formaldehydu. ILKA-Rollo-Cleaner odstraňuje tuk, olej, vosk, atmosférická znečištění, saze, plíseň a jiná znečištění. Výrobek Pronikne do hloubky a způsobí, že znečištění lze umýt. ILKA-Rollo Cleaner proniká silnými vrstvami.
ILKA-Rollo-Cleaner může být ředěn vodou 1:1 až 1:5. Výrobek se nanáší na čištěné plochy, nechá se působit dle stupňů znečištění. Mechanické odstranění je nutné jen v případě potřeby. Pak opláchnout vodou nebo utřít. Umělé hmoty, hliník, sklo, laky, dřevo a hrubé hmoty nejsou tímto přípravkem napadeny. ILKA-Rollo-Cleaner může být tak‚ použít ve vysokotlakém čističi. Výrobek není ani žíravý, ani nebezpečný co se týče ohně a neobsahuje formaldehyd.
ILKA-Rollo-Clean čistí rolety, žaluzie, markýzy, lakované okenní rámy. Také je vhodný pro obytné vozy uvnitř a vně.

ILKA-Rapid TE
Odstraňovač tapet a rozpouštěč hliníkových barev
Nejlepší prostředek k odstranění starých tapet. Vynikající rozpouštěcí vlastnosti odpařovacího procesu vody. Tímto je zaručeno rychlé rozpouštění staré klihové vrstvy.
ILKA-Rapid TE zředit vodou v poměru 1:40. Nanést štětcem nebo kartáčem. Již po 10 minutách lze tapetu sejmout. V obzvlášť obtížných případech musí být postup opakován. Tyto předpisy platí rovněž pro odstraňování klihových barev.

ILKA-Rapid-Bio I I
Speciální odstraňovač pro fasády, neobsahující chlorohlovodíky, respektující životní prostředí a biologicky odbouratelný.
Tento novodobý odstraňovač odstraňuje s hlubokým účinkem nové a staré vrstvy barev, jako disperzní nátěry, omítky z tvrzené pryskyřice, latex, akryláty, olejovou barvu z omítky, fasád, přírodního kamene, slínku a betonu. Tento odstraňovač laku a barev odstraňuje svým dobrým účinkem více vrstev barev najednou.
ILKA-Rapid-Bio II je vysoce viskózní výrobek a má proto dobrou přilnavost na svislých stěnách. ILKA-Rapid-Bio II spolehlivě odstraňuje barvy a laky v hlubokých pórech ze všech podkladů odolných proti rozpouštědlům a neobsahuje chloruhlovodík (methylenchlorid). Odstraňovač proto působí déle než tradiční odstraňovače, je ale intenzivnější a účinnější. Doba působení se řídí podle povahy odstraňovaného nátěru, event. lze aplikovat zkušební plochu. U lehkých nátěrů činí doba působení ca 5-18 hodin).

ILKA-Fetthexe
Speciální koncentrát rozpouštějící tuk ("Tuková kouzelnice")
Rozpouští připálené tukové nánosy a nánosy sazí z grilu, kuchařských a pekařských forem. Čistí kachličky, dlaždice, kamenné podlahy, chrom a ušlechtilý kov atd. od organických a anorganických zbytků jako tuk, vápno a vodní kámen.
Dle znečištěni zředit "Tukovou kouzelnici" s vodou v poměru 1:50 a vložit do ní na noc přístroje. K čištění povlaků na stěnách a podlaze zředit výrobek 1:100, nanést kartáčem a opláchnout vodou. Nenechat působit nekoncentrovaně na emaily, nenechat působit na části těla.

ILKA-Beton-und-Rostlőser
Čistí části stavebního lešení, řetězy, ruční nářadí, nástroje na bednění, betonové razníky apod.
Šetří pracovní dobu a je jakostní. Nevyvíjí žádné škodlivé páry, nenapadá umělou hmotu, gumu, dřevo ani kvalitní barevný nátěr. Tvoří časově omezený ochranný film proti korozi, který může být zlepšen olejem.
U postupu (ponorem) máčení, zředit vodou 1:5. Jako ponorná vana se hodí obzvlášť zásobník z plastu, pokrytý vrstvou dřeva a ocele. Podle stupně znečištění zůstanou předměty až 12 hodin v lázni, závěrem je nutno je uskladnit tak, aby byly chráněny proti povětří. Máčecí lázeň by neměla pokud možno mít méně než 10 stupňů Celsia. Když jsou předměty po koupeli (lázni) ostříkány vodou, musí se naolejovat, abychom se vyhnuli tvorbě nové rzi. Přístroje ze zinku, lehkých kovů a cínu by se neměly tímto preparátem ošetřovat.

ILKA-Rapid
Odstraňovač barev z fasád, rozpouští syntetické pryskyřice a lepící pásky pro malíře a sádraře.
Rychle rozpouští a odstraňuje fasádové barvy, vázací (pojivé) barvy, omítky ze syntetické pryskyřice, neobsahuje kyselinu, nezávadný pro kůži, nenapadá kovy ani eloxované části, nebezpečný co se týče ohně, mrazuvzdorný.
Nanést nástřikem nebo hadrem, zajistit dobré větrání uzavřených prostor, nechat krátce působit, opět mýt vodou a kartáčem. U větších ploch používat ve spojení s vysokotlakým, nebo páru tryskajícím přístrojem.

ILKA-Rapid AP
Odstraňovací pasta na laky a dispersní nátěry
Rapid AP odstraňuje bez námahy a samočinně barvy, laky a speciální dispersní nátěry. Odstraňuje látky kladoucí největší odpor, olejové, nitro-celulózové-umělé pryskyřice a chlorkaučukové nátěry na fasádách zaschlé a jsou proti seškrábání odolné a vnější dispersní nátěry jako nátěrový tmel, leštidlo a matovací prostředky.
Rapid AP odstraňuje nátěry rychle a hospodárně. Rapid AP se neusazuje a zaručuje bezpečnou práci při rovnoměrně intenzivní síle odstraňování až do posledního zbytku.Rapid AP se nanáší měkkým štětcem odpovídající síle takové vrstvy, tence až nasyceně. Po odstranění starého nátěru je nutno podklad řádně očistit. Na čistý, suchý základ lze ihned provést nový nátěr. Zbytky barev v pórech a rozích se nejlépe odstraní ocelovou vlnou, drátěným kartáčem nebo voskovým ředidlem.

ILKA-Rapid-pastos
Odstraňovač disperzních barev a rozpouštěč syntetických pryskyřic bez chloruhlovodiků biologicky odbouratelný neškodný pro kanalizační sítě a čisticí zařízení šetřící životní prostředí.
RAPID-pastovitý je životní prostředí šetřící odstraňovač pro olejové, disperzní a lakové barvy, plastové hmoty a omítky ze syntetických pryskyřic. U RAPIDU-pastovitého odpadají dosud nákladné problémy se zneškodněním. Tekuté zbytky odstraňovače jsou v odpařovací vodě biologicky odbouratelné a mohou být vedeny bez předčištění za dodržení opatření pro odpadní vody přímo do kanalizace odpadní vody. Odstraněné pevné látky mohou být odvezeny na nejbližší možnou skládku odpadu.

Fasádové barvy
Plochy fasád rozdělit na úseky, pracovat ze spodu směrem nahoru, pastovitý RAPID nanést kartáčem, po krátké době omýt vodou a kartáčem nebo vysokotlakým přístrojem. U více vrstev barev může být potřebné dvojnásobné ošetření.

Omítky ze syntetických pryskyřic
Na vrstvu omítky nanést dva až třikrát pastovitý RAPID, nechat krátce působit, Potom stěrkou oddělit namočenou vrstvu omítky nebo odpařit vysokotlakým přístrojem. Nastavení teploty vody přístroje nesmi přesáhnout 60-70°C. RAPID-pastovitý - dostatečné nanést a nechat působit. Delší doba otevřeni tohoto výrobku umožňuje také nepřetržité čištění větších ploch.

ILKA-Flufix
Leštidlo kamene. Úžasný účinek.
ILKA-Flufix čistí, leští, chrání. Je to vysoce hodnotný leštící (fluorokřemičitan) pro všechny přírodní a umělé kameny, jako, mramor, mosaiku, keramiku, xylolit, terazzo, cementový-umělý kámen, umělý mramor, parkety, jakož i desky a okenní části z fulguritu a eternitu. ILKA-Flufix chrání kámen proti přijímání vody, znečištění a předčasnému zmatnění, má bezvadný lesk.
Svými ideálními a skvělými vlastnostmi se ILKA-Flufix hodí zvlášť pro namáhané podlahy např. ve školách, nemocnicích, bankách, skladech a domácnostech. Ve svém použití je jednoduchý, šetří čas, plochy dostávají jemný, čistý a skvělý lesk. Struktuře zrnění se dostane účinného uplatnění.
Ošetřované plochy musí být čisté a suché. ILKA-Flufix se nasaje a nanese čistým nebarevným lněným nebo vlněným hadrem. Podle druhu kamene se nechá schnout (5 až 10 minut) a pak ručně nebo strojem lehkým tlakem přeleštit.

ILKA-Schnee-und-Eisfrei
Posypová sůl - náhrada
Koncentrát k rozmrznutí - šetrný k životnímu prostředí, neškodný zvířatům, rostlinám a jiné vegetaci. Chodníky, budovy, vozidla, kovy, textil, kůže atd. budou napadeny právě tak málo jako psí a kočičí tlapky. "Bez sněhu a bez ledu" se lehce biologicky odbourává, není leptavý a není nebezpečný, co se týče ohně.
Chodníky očistit jako obvykle od nejhrubšího sněhu. ILKA "Bez sněhu a bez ledu" obstará zbytek bez velkého vynaložení námahy. Podle venkovní teploty zředěný "Bez sněhu a bez ledu" je nastříkán konví na zbytky sněhu a ledu. Zředění a množství, které musí být použito na 1 m2 závisí na tloušťce a hustotě sněhové vrstvy a venkovní teplotě. Na chodníku se po roztání s tímto přípravkem nemůže vytvořit žádná nová ledová vrstva, pokud nezačne opět sněžit, nebo neklesne-li silně teplota. Nenanášet ve spojení s posypovou solí nebo slanou vodou !

ILKA-Graffiti-Ex
Speciálni odstraňovač barev na kamenné fasády a zdivo.
ILKA-Graffiti-Ex je uplatňován k ošetřní ploch proti barevným mazanicím, heslům a graffitim, jako např. na betonu, pískovci, vápenci, zdivu atd.
ILKA-Graffiti-Ex je vysoce viskózni výrobek a má proto dobrou přilnavost ke svislým plochám. Výrobek odstraňuje spolehlivě a do hloubky barevné mazanice a hesla z: laků, latexu, dehtu, olejových barev a barev ze syntetických pryskyřic, má hluboký účinek a neusazuje se. Zaručuje stejnoměrné, intenzivní odstraněni až do posledního zbytku. ILKA-Graffiti-Ex nanést v dostatečné a stejnoměrné vrstvě o síle 4-8 mm na barevné mazanice pomoci štětce s přirodními štětinami, nebo pomocí kartáče. Podklad musi být vysušen vzduchem! Na povrchu se tvoři vrstva zabraňujici odpařování, která by neměla být ničena dalšim nátěrem. Prostředkem natřené plochy před odpařením nastříkat vodou !

ILKA Handreiniger
Na znečištění laky, dehtem, olejem a pryskyřicí - mycí prostředek na ruce
ILKA-Ruční čistič je ruce šetřící, vysoce účinné čistící rozpouštědlo, které odstraňuje dokonale laky, barvy, dehet, živici (bitumen), pryskyřici, olej atd.
Suché, znečištěné ruce čistit ILKA-ručním čističem. Když se znečištění se začíná uvolňovat, důkladně si umýt ruce malým množstvím vody, pak opláchnout větším množstvím vody.
Mimoto vhodný k odstraňování skvrn z textilií a koberců, k čištění štětců a lakovacích přistroje.

ILKA - Planofix
Vodou rozpustný odmašťovací výrobek s enormně rychlým hlubokým účinkem.
ILKA-Planofix je vysoce účinný koncentrát s účinkem emulze, biologicky odbouratelný. Odstraňuje tuk, olej, vosk, inkoust, uhlí, kerosen, saze a jiné ztvrdlé znečištění. Pronikne také staré vrstvy.
ILKA-Planofix může být zředěn vodou v poměru 1:1 až 1:25, mimoto podle potřeby. ILKA-Planofix se nanáší na plochy určené k očištění, nechá působit ca 10-15 minut, dle stupně znečištění a zředění. Mechanické uvolňování je nutné jen v případě potřeby. Poté opláchnout vodou a utřít.

ILKA-TR 79
Vodou rozpustný odmašťovací výrobek s rovnoměrně rychlým hloubkový účinkem.
Vodou rozpustný odmašťovací výrobek - žlutozelená tekutina - čistič s účinkem emulze, biologicky odbouratelný. ILKA-TR 79 odstraňuje tuk, olej, vosk, inkoust, kerosot, plíseň, saze a jiné znečištění. Vniká do hloubky a způsobí, že znečištění lze setřít. Proniká i do silných vrstev.
ILKA-TR 79 může být použit zředěný vodou. Při zvýšení teploty nad 60°C nadto podle pokusu. Nanáší se na čištěné plochy, nechá působit dle stupně znečištění. Mechanické odstraňování je nutné jen v případě potřeby. Potom opláchnout vodou a setřít. Je hospodárný, nevyžaduje teplo, pracuje jistě a rychle, s neuvěřitelným hloubkovým účinkem.

ILKA-SANITÄR - Reiniger
Dezinfikující bez kyseliny chlorovodíkové
Odstraňuje špínu každého druhu: vápno, tukových, vápenných, močových usazenin, vodní kámen, rez a zbytky mýdla na podlahách a stěnách, na dlaždicích a skle, v koupelnách, sprchách a sanitárních zařízeních. Leští armatury.
1 litr "zdravotního čističe" na 10 1 vody. Roztok nanést a nechat působit, pak umýt vodou. Použitím kartáče nebo čisticího stroje se účinek zvýší. V případech zvýšené odolnosti nastříkat koncentrovaný ze stříkací láhve. Opláchnout větším množstvím vody. Neškodný také pro emaily van.

ILKA Wunder
Rozpouštěč kotelního kamene pro parní přístroje, potrubí a předměty v domácnosti
Rychle rozpouští a odstraňuje kotelní kámen v přístrojích s tryskáním páry, potrubích, zásobnících teplé vody, předmětech v domácnosti. Nenapadá kovy ani materiály.
Nalit do čištěných předmětů, krátce nechat působit, poté silně vymýt vodou. Nedávat do rukou dětí. Vyhýbat se vniknutí do očí. Působí žíravě. ILKA-Wunder lze ředit v poměru 1:10.

ILKA-HB
Čistič do krytých plováren a na dlaždice (koncentrát neobsahující kyselinu chlorovodíkovou).
Bez námahy odstraňuje tukové usazeniny a špínu jakož i vápenné povlaky, povlaky ze rzi a vodního kamene z dlaždic, kameniny, emailu, chrómu, umělé hmoty, ušlechtilých kovů a lakovaných ploch. Obzvlášť vhodný pro plochy znečištěné tukem např. v nemocnicích, sanatoriích, průmyslových prostorech, mlékárnách, jatkách, v krytých bazénech a plovárnách.
Podle znečištění se ILKA-HB nanáší zředěný vodou až 1:15. Použitelný rovněž ve vysokotlakých zařízeních. Po krátkém působení dobře opláchnout vodou. Nenechat působit v koncentrovaném stavu na email. Neodpovídáme za škody vzniklé špatnou technikou použití. Před použitím vyzkoušet.

ILKA OPTIMAL
Čistič školních a psacích stolů
Bez námahy odstraňuje nečistoty z náplně kuličkových per, voskové barvy, tuše, fixy atd. Propůjčuje školním lavicím, stěnám kabinetů, dveřím pokrytým umělou hmotou a povrchům nový vzhled a lesk.
Nejprve vždy otestovat na nenápadném místě. U těžko odstranitelných skvrn jej nanést v čistém stavu a krátce přetřít čistou utěrkou. V opačném případě ředitelný vodou v poměru 1:5.
PŘI POUŽÍVÁNÍ V MÍSTNOSTI DOBŘE VĚTRAT !

ILKA Blitz
Samočinný hygienický desinfekční a čistící prostředek
Rychle rozpouští a odstraňuje močový kámen, vodní kámen, vápno, cement, rez, kalovou usazeninu. Desinfikuje a desodoruje zdravotnická zařízení jako toalety, umývadla, koupelny, plovárny, kryté bazény, dřezy a výlevky. Působí žíravě, proto nepoužívat v koncentrovaném stavu u kovů a emailů. Vyhýbat se stříknutí na kůži a do očí. odolný proti mrazu.
Nastříkat a nechat působit 5 minut, opláchnout vodou, je-li nutné okartáčovat, při odolném znečištění zopakovat ošetření. Pozor! Používat jen studenou vodu. Pozor u umělých vláken, armatur, van a emailů!

ILKA Spezial
Vodou rozpustný speciální čistič
Rozpouští a bez námahy odstraňuje přednátěrové hmoty, dehet, olej, tuk a vosk z hliníku, skla, kovu, dlaždic, fasád, kamenných podlah, panelů, slínkového kamene a betonových ploch. Pomoc při čištěni dehtovacích strojů, přístrojů atd. Prvotřídní čistidlo na štětce. Ideální pro ruce zašpiněné dehtem, olejem a tukem.
Čištěné předměty nastříkat nebo namazat a opláchnout vodou. U fasád: Čištěná místa nastříkat výrobkem ILKA-Spezial nebo natřít štětcem. Nechat působit, potom vpravit malé množství vody. Na závěr vydrhnout vodou a kartáčem.

ILKA MOTOR - REINIGER
Odstraňuje olej, mazací tuk, vosk, dehet a špínu v prostoru motoru, rovněž na pojezdovém ústroji (např. jeřábu), podvozku a karoserií. Čistí řádně a rychle. Proniká rovněž silnými vrstvami.Před použitím vypnout zapalování. Prostředek ILKA-čistič motoru se nastříká neředěný na čištěné plochy. Pak ostříkat silným proudem vody.Může být upotřeben v máčecích lázních, s vědrem a kartáčem, strojně a také se stříkacími přístroji.

ILKA-Ilkona 70
Desinfekční prostředek se zvláštní vůní.

Ilkona 70 se používá k desinfekčnímu čištění podlah, stěn, keramických dlaždic, van, umývadel a výlevek, schodišť v obchodních domech, omývatelného nábytku, hraček a dřevěných částí. Pohlcuje zápach obvyklý v převlékárnách a na toaletách.
250 ccm Ilkona 70 na vědro vodu (10 litrů). Tímto může být umyto vše co snese vlhké ošetření. Roztok je plně účinný a zvyšuje čisticí účinek. Ilkona 70 může být také použita s odpovídajícím vodnatým čistícím prostředkem. Při tomto se přidává k 101itrům používaného čisticího prostředku 250 ccm Ilkony 70. Ilkona 70 obsahuje desinfekční prostředek. Tato účinná látka je nejedovatý amfotensid, bez zápachu, snáší jej kůže i materiál.

Naše uživatelsko-technické pokyny spočívají na výzkumech v laboratoři a na zkušenostech z praxe. Vzhledem k mnohostranným podmínkám použití jsou však poskytované rady a doporučení nezávazné.

PROBÍHAJÍCÍ REALIZACE

Hlavní třída Ostrava - Poruba

Hlavní třída Ostrava - Poruba

Oprava fasád souboru domů na Hlavní třídě v Ostravě - Porubě1.6.2015 - 31.7.20161.6.201531.7.2016

Další realizace